The Kenwood Pet Clinic Team

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Craig

Turino

Co-Owner

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Jeffrey Schulman

Co-Owner

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Erika MacKinnon

Associate

MJV Photo_2.JPG
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Melissa Vail

Associate