Meet

The Kenwood Pet Clinic Team

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Craig

Turino

Co-Owner

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Jeffrey Schulman

Co-Owner

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Katie Vance

Associate

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Erika MacKinnon

Associate

MJV Photo_2.JPG
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dr. Melissa Vail

Associate

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Anne

Practice Manager

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Holly

Veterinary Receptionist

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Camille

Certified Veterinary Technician

AmandaWebsite.JPG
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Amanda

Veterinary Technician

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

April

Veterinary Assistant

IMG_6750_edited.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Abbi

Veterinary Assistant

IMG_2594.JPG
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Kyle

Veterinary Assistant

IMG_2303_edited.jpg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Liz

Veterinary Assistant

IMG_0040.jpeg
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Clarisse

Veterinary Assistant

IMG_6608.JPG
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Francesca

Veterinary Assistant

Marble Surface
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Marble Surface
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
Marble Surface
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon